fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

mRNA

Basordningen i budbärar-RNA (mRNA) (messenger-RNA) är avgörande för aminosyra- ordningen i det blivande proteinet. I början av proteinsyntesen består ribosomen av de båda subenheterna. De placerar sig i framändan (= 5'ändan) av mRNA-molekylen. Ribosomen glider sedan längs mRNA-molekylen tills den hittar den bastriplett, som utgör startpunkten för proteinet. Därefter fortgår proteinsyntesen med hjälp av transport-RNAmolekyler (tRNA) (transfer-RNA), tills den kommer till en av de tre sluttripletterna. 

Bilden visar hur ribosomen glider längs mRNA från 5'-ändan till 3'-ändan. Det blivande proteinet blir allt längre. Många ribosomer kan samtidigt fästa sig vid samma mRNA. Då bildas en polysom.

 
 
Accessibility Feedback