fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Motorproteiner

Mikrotubulerna har viktiga uppgifter i samband med transporten av organeller och molekyler inne i cellen. Transporten längs mikrotubuli sker med hjälp av speciella motorproteiner. Kinesin och dynein är de viktigaste motorproteinerna. De använder energi från ATP vid transporten. De transporterar sig själva och sin last med hjälp av denna energi.
Översätt Bild. Vesikel; kinesin; rörelsens riktning; dynein


 
 
Accessibility Feedback