fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

sivusto123
EM-bild av basalmembran
   

Laminin

Lamininer hör till en växande molekylfamilj, som förekommer framför allt i basalmembraner. Olika vävnader har olika laminintyper i sina basalmembraner.
Laminin har en korsliknande struktur.
Laminin har många olika områden som binder till bl.a.:
1. typ IV kollagen
2. heparansulfat (eller perlecan)
3. entaktin
4. lamininreceptorer på cellernas ytor.

Basalmembranen är en specialform av extracellulärmatrix, som förekommer på gränsen mellan epitelceller och bindväv. Dessutom omges muskel- och fettceller samt det perifera nervsystemets stödjeceller av basalmembran.

Basalmembranen består av:
1. typ IV kollagen (som bildar ett tredimensionellt nätverk)
2. laminin
3. heperansulfatproteoglykan
4. entaktin.
Lamininer och fibronektin har förmåga att förmedla information från omgivningen in i cellen.

Bilden visar en modell av laminin
 

 
 
Accessibility Feedback