fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
Framsida polku Cellens sammansättning
klass 3

Cellens sammansättning

Cellen består till största delen av vatten och vattenlösliga ämnen. Upp till 75 - 80 % av cellens massa består av vatten, oorganiska molekyler och små organiska molekyler, såsom socker, vitaminer, lipider mm. I cellen förekommer dessutom olika makromolekyler, såsom proteiner, polysackarider och nukleinsyror. Cellen syntetiserar själv sina makromolekyler medan den upptar de små molekylerna från omgivningen.

 

Proteinerna utgör ca 20 % av cellens massa. De har många olika uppgifter. De bygger t.ex. upp cellens inre stödstruktur och de bildar alla enzymer. Största delen av cellens lipider förekommer i olika membraner, såsom cellmembranen och det endoplasmatiska nätet.
I nukleinsyrorna förvaras bl.a. cellens genetiska material (DNA)

 

Cellerna består nästan helt och hållet av de fyra grundämnena väte (H), kol (C), kväve (N)och syre (O). Dessutom förekommer små mängder (0,1-1,5 %) av andra grundämnen, såsom natrium (Na), magnesium (Mg), fosfor (P), svavel (S), klor (Cl), kalium (K) och kalcium (Ca). Cellens medelstorlek är 15 μm i kubik.

 
 
Accessibility Feedback