fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Komplementaritet

Vid normal temperatur kan baserna i DNA och RNA bilda vätebindningar mellan varandra. Dessa bindningar sker inte slumpartat utan baserna bildar givna par, en purin med en pyrimidin. I DNA är basparen adenin och tymin (2 vätebind- ningar) och guanin och cytosin (3 vätebindningar). I RNA har tymin ersatts med urasil, som därför bildar par med adenin. Nukleinsyrekedjorna sägs vara komplementära. Bilden till höger visar hur baserna parar sig.
Översätt bildtext.
Deoxiribos; Adenin; Tymin; Guanin; Cytosin

DNA förekommer för det mesta i form av dubbelspiral (dubbelhelix) medan RNA främst är enkelsträngat. RNA kan emellertid också bilda dubbelspiraler genom komplementär basparning. Till vänster ses en tredimensionell bild av tRNA.


 

 
 
Accessibility Feedback