fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Centriolerna

I början av cellcykelns S-fas fördubblas centrosomen. De två nya centriolerna uppstår de novo dvs. direkt från tubulin i cytoplasman. Innan mitosen startar finns alltså två par centrioler i cellen. I början av mitosen delar sig centromeren. De två centriolparen vandrar till motsatta sidor av kärnan. När kärnmembranet upplösts bildas en mitotisk spole (kärnspole) bestående av mikrotubuli mellan centriolparen. 

Spoltrådarna fäster vid kromosomernas kinetochorer och drar kromosomerna till motsatta poler i den delande cellen. När mitosen är slutförd depolymeriseras spoltrådarna.

 
 
Accessibility Feedback