fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Membranens kretslopp
klass 2

Membranens kretslopp

Cellens membranmaterial omsätts hela tiden genom en ständigt pågående endocytos och exocytos. Vid endocytos buktar cellmembra-net inåt och vid exocytos smälter membran-material från exocytosblåsor samman med cellmembranet. Det handlar om små, lipid-täckta vesiklers rörelser. Cellens storlek förändras inte nämnvärt, vilket betyder att endocytos och exocytos sker i lika hög grad - dvs balans råder.

Översätt bild: Glukos; Retning; Sekretionsvesikel; Signaleringen aktiveras; "Second messengers" frigörs; Vesikelinnehållet avges; Ständigt pågående sekretion; Från Golgi till lysosomer; Endocytos av membranmaterial vid cellmembranen.

Animationen visar en förenklad bild av membranmaterialets kretslopp. I samband med exocytos förs membranmaterial via olika vägar mot cellmembranen. En del går via lysosomer andra via sekretionsvesikler. Hela förloppet är noga reglerat. Bilden visar hur glukos åstadkommer en retning på cellens yta. Detta leder till att insulin produceras och avges från de Langerhanska öarna i bukspottskörteln (Pancreas).

 
 
Accessibility Feedback