fi se
not available not available 3
www.solunetti.fi
klass 3

Acetylcholinreceptor (Nikotinreceptor)

Acetylcholin (ACh) är en viktig neurotransmittor, som har två olika receptorer:
1. muskarinreceptorer
2. nikotinreceptorer
Nikotinreceptorerna är jonkanalreceptorer. Acetylcholinets nikotinreceptor består av fem proteinenheter och har förmåga att binda två acetylcholinmolekyler samtidigt. När acetylcholin binds vid nikotinreceptorn börjar receptorn släppa igenom natrium-joner (Na+) in i cellen.

Bildtext:  Nervcell; Målcell; Axon;  Acetylcholinreceptor; Blåsa med acetylcholin

 

  1. Nervimpulsen i axonen leder till att transmittorer (t.ex acetylcholin) i synapsernas ändor friges till synapsklyftan.
  2. Två acetylcholinmolekyler (röda) binds till nikotinreceptorn (gröna) på målcellens yta och jonkanalen öppnas.
  3. Na+-joner  strömmar in målcellen. I vilostadium är cellens insida negativ i förhållande till utsidan.  Natriumjonernas inströmning leder till en depolarisation av cellmembranet  dvs spänningsskillnaden minskar.
  4. Nikotinreceptorns jonkanal stängs snabbt fastän acetylcholinerna inte lossnat.

Den depolarisering, som uppstått i cellen, leder till att spänningskänsliga  Na+ kanaler öppnas. Cellens depolarisering blir djupare och cellens insida blir positivt laddad. Samtidigt öppnas emellertid även spänningskänsliga  kalium-kanaler (K+ ) och cellen repolariseras efter en liten stund. Detta innebär att spänningsskillnaderna mellan cellens insida och utsida återställs.

 

 
 
Accessibility Feedback