fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Syntes av hyaluronan

Hyaluronansyntas eller HAS är ett enzym som finns i cellmembranet. Enzymet syntetiserar hyaluronankedjor (HA) utgående från två olika sockerunderenheter, som förekommer turvis i hyaluronan. Hyaluronan kan består av ända upp till 30 000 sockerunderenheter. Under syntesens gång skjuter HAS den växande molekylen ut genom cellmembranet.
Översätt bild: Glukoronsyra; N-acetylglukosamin; CELLMELLANRUM; CELLMEMBRAN; CYTOPLASMA

 
 
Accessibility Feedback