fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Hyaluronan och cancer

Cancerceller har vanligen en förhöjd hyaluronanproduktion. Överskott av hyaluronan är ofta ett oroväckande tecken vid många cancerprognoser. Hyaluronan bildar ett yttre skick runt cancercellerna. Bilden visar två bröstcancerceller från människa. Genen för hyaluronansyntas (grön färg) har överförts genom en gentransplantation. Den röda färgen visar hyaluronan, som bildar ett tjockt skickt runt cellerna. Man antar att hyaluronanskiktet både skyddar cellerna och underlättar deras migration i vävnaderna.

 

 
 
Accessibility Feedback