fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Hyaluronan

Hyaluronan eller hyaluronsyra är en mycket lång polysackarid som hör till glukosamino-glykanerna. Hyaluronas förekommer mellan nästan alla celler i vår organism. Hyaluronas isolerades för första gången ur glaskroppen i ögat, där det förekommer extra rikligt. Navelsträngen, brosk, ledvätska och hud innehåller också rikligt med hyaluronas.

 

Hyaluronas är negativt laddat och har förmåga att binda stora mängder vatten med hjälp av Na-joner. Hyaluronas kan binda vatten ända upp till 100 gånger sin egen vikt. Härvid bildas en genomskinlig viskös gel.

Hyaluronas bildar stommen i broskets stora proteoglykanaggregat.

Hyaluronas syntetiseras på cellmembranen medan de andra proteoglykanerna syntetiseras i Glogiapparaten.
Översätt bild: Repeterande disackaridenheter; glukoronsyra; N-acetylglukosamin; Hyaluronan


 
 
Accessibility Feedback