fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

hnRNA

Det heteronukleära RNAet (hnRNA) syntetiseras i kärnan och är ett förstadium för messenger-RNA (mRNA). hnRNA omvandlas till messenger-RNA efter transkriptionen.
Vid omvandligen:
1. tillfogas 7-metylguanosin-trifosfat till 5'-ändan,
2. avlägsnas vissa icke-kodande introner
3. tillfogas ca 200 adenosiner till 3'-ändan (den s.k. poly-A svansen)
Bilden visar 5'-ändans struktur, som på engelska kallas cap (hatt). 
Översätt bildtext: 7-metylguanin; mRNA:s 5'-ända; Bas

 
 
Accessibility Feedback