fi se
not available not available 3
www.solunetti.fi
klass 3

Guanylatcyklasreceptor

Guanylatcyklas är ett enzym, som kan producera cykliskt guanosinmonofosfat (cGMP) utgående från guanosintrifoafat (GTP). cGMP kan fungera som second messenger i cellens signalkedja. Bl.a. hormonet ANP (Atrial natiuretic peptide), som avges från hjärtat, förmedlas till målcellerna via  guanylatcyklasreceptorn.
Bildtext: Guanylatcyklasreceptor; Signaleringsrutt

När blodtrycket är för högt avger celler i hjärtats förmak ANP. ANP sprids via blodomloppet till målceller i njurarna och i blodkärlens väggar. På målcellernas yta finns ANP-bindande guanylatcyklasreceptorer, vilkas intracellulära del innehåller en katalytisk guanylatcyklas domän. Den katalytiska domänen producerar cGMP utgående från GPT, vilket startar en signalkedja. ANP ökar avgivningen av Na och vatten från njurarna. Dessutom får ANP blodkärlens glatta muskler att slappna av. Resultatet blir att blodtrycket sjunker. 

 

 
 
Accessibility Feedback