fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Golgi och exocytos

Golgi apparaten är av central betydelse vid omvandligen av proteiner samt sorteringen under exocytosens förlopp.

Animationen visar hur Golgiapparaten fungerar. Observera att endast de proteiner, som märkts med  mannos-6-fosfat (följ den röda pricken i animationen), transporteras till lysosomerna.  

Översätt bild. Exocytos; Proteiner förs inneslutna i vesikler från rER till Golgi-cisternerna; Sockergrupper adderas och omvandlas; Fosfatgrupper adderas (Man-6-P) till de lysosomala enzymerna;  Vesikler transporteras också från Golgi till rER; Sockergrupperna modifieras; Sulfatgrupper och sialsyra adderas; Sortering; Sekretionsvesikel; Lysosom

Sekretionsvesiklerna avges vid cellmembranets yta efter en specifik retning.

Modifieringen av sockergrupper är komplicerad. Oligosackarider genomgår en rad av modifieringar i Golgi. Vid den N-länkade glykosyleringen förändras strukturen hos oligosackarider, som innehåller mannos, många gånger med hjälp av specifika enzymer. 

 
 
Accessibility Feedback