fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Glykosylering

Glykosyleringen av proteiner och lipider startar på eller i det endoplasmatiska retiklet. Sockergrupperna fogas vanligtvis till proteinerna vid asparaginets aminogrupp (detta gäller de N-bundna oligosackariderna) samt vid serinets och treoninets alkoholgrupp (detta gäller de O-bundna oligosackariderna).
Animationen visar ett exempel på olika skeden vid omvandlignen av N-glykosida oligosackarider på RER. Biden är schematisk.
Översätt: Omvandling av N-bundna oligosackarider i cellen; Det endoplasmatiska retiklets insida; Cytoplasma; 1. Oligosackaridens grovstruktur syntetiseras i dolikoli-lipiden; 2. Förstadiet förs till ER-membranens insida; 3. Oligosackariden flyttas från dolikoli-lipiden till proteinet; 4. Omvandlingen av kärnstrukturen startar; 5. Glukos både avlägsnas och adderas; 6. Vidareomvandling sker i Golgi-apparaten;
glukos; mannos; N-acetylglukosamin; fruktos; galaktos; sialsyra

 
 
Accessibility Feedback