fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Enzymreceptorer

Receptorer kan själva vara enzymer eller så kan de direkt aktivera enzymer. Båda typerna har vid sidan av den yttre ligandbindande delen en katalytisk eller enzymbindande del på insidan. 

Tillväxtfaktorer fungerar ofta som ligander för enzymreceptorer. Liganden verkar redan vid mycket låg koncentration. Liganden kan åstadkomma en snabb respons genom att t.ex. påverka  proteinernas ordning i cellens stödskelett. När det är fråga om en genetisk respons sker allt betydligt långsammare. Detta på grund av att signalöverföringen från receptorn till kärnan är en komplicerad process.

Man delar in de enzymaktiverande receptorerna i följande grupper:
1. tyrosinaskinasreceptorer
2. receptorer som aktiverar tyrosinaksinaser
3. tyrosinfosfatasreceptorer
4. serin/treoninkinasreceptorer
5. guanylatcyklasreceptorer
6. receptorer som aktiverar histidinkinas

 

 

 
 
Accessibility Feedback