fi se
not available 2 3
www.solunetti.fi
klass 2

Enzymkinetik

Enzymernas förmåga att katalysera reaktioner varierar. Enzymkinetik beskriver hastigheterna hos enzymkatalyserade reaktioner. De flesta enzymer har likartade kinetiska egenskaper.

En enzymatisk reaktion sker i två steg. Vid det första steget binder ett enzym (E)reversibelt till sitt substrat (S). Det bildas ett s.k. enzym-substratkomplex (ES).
I det andra steget bryts denna bindning så att enzymet och reaktionsprodukten (P) frigörs från varandra. Det första steget är snabbare än det andra. Detta innebär att den enzymatiska reaktionens hastighet är beroende av ES-komplexets koncentration.

 

Vid den enzymatiska reaktionen förekommer enzymet alltid i två former: 1) fritt obundet enzym eller 2) i form av ett enzym-substratkomplex (ES). Ifall substratkoncentrationen är låg förekommer enzymet till största delen i fritt tillstånd. Om substratkoncentrationen ökar så ökar också halten av ES-komplex och enzymets katalytiska aktivitet når sin höjdpunkt. Då är enzymet mättat med substrat och en ökning av mängden substrat har inte mera någon försnabbande effekt.

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback