fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Membranens kretslopp polku Det endoplasmatiska nätet
klass 2

sivusto123
EM-bild av det endoplasmatiska retiklet
   

Det endoplasmatiska nätet

Över hälften av de intracellulära membranerna hör till det endoplasmatiska retiklet (ER). Det bildar cisterner, rör och vesikler.
Man delar in ER i:
1.  kornigt (rough) (= rER), som är täckt av ribosomer
2. glatt (smooth) (= sER), som saknar ribosomer.
När cellen delar sig delas också ER jämt mellan dottercellerna.
rER bildas först och därefter sER. sER ger troligen upphov till Golgi komplexet och vidare till primära lysosomer och sekretoriska vesikler.

Översätt bild: Kärna; ribosomer

 
 
Accessibility Feedback