not available fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
Framsida / Membranens kretslopp / Det endoplasmatiska nätet
klass 2

EM-bild av det endoplasmatiska retiklet
   

Det endoplasmatiska nätet

Över hälften av de intracellulära membranerna hör till det endoplasmatiska retiklet (ER). Det bildar cisterner, rör och vesikler.
Man delar in ER i:
1.  kornigt (rough) (= rER), som är täckt av ribosomer
2. glatt (smooth) (= sER), som saknar ribosomer.
När cellen delar sig delas också ER jämt mellan dottercellerna.
rER bildas först och därefter sER. sER ger troligen upphov till Golgi komplexet och vidare till primära lysosomer och sekretoriska vesikler.

Översätt bild: Kärna; ribosomer