fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Livets gener

En fråga som länge sysselsatt forskare är "Hur många gener behövs för att en levande organism skall uppstå och bestå?" Mycoplasma genitalium har den minsta mängden gener. Dess genom består av ca 580 000 baspar och de bildar ca 470 gener. När man med hjälp av s.k. transposoner åstadkom slumpmässiga förändringar i M. genitaliums genmassa fann man att 265-350 av de 470 generna är nödvändiga för dess överlevnad. De övriga ca 120-205 generna kan man eliminera. 

 Art
Genomets storlek
(miljoner    baser)

Antal gener

Antal letala mutationer

Mycoplasma genitalium

 

 0.58

 

 470

 

 265-350
Bacillus subtilis

 

 4.2

 

 4100

 

 Okänt
Escherichia coli (tarmbakterie)

 

 4.6

 

 4288

 

 ca 1880
Saccharomyces cerevisae (jäst)

 

 13.5

 

 25000

 

Okänt
Arabidopsis thaliana (backtrav)

 

135

 

 25000

 

Okänt
Drosophila melanogaster (bananfluga)

 

 180

 

 13600

 

 ca 3100
Caenorhabditis elegans (nematod)

 

 97

 

 19099

 

Okänt
Homo sapiens (människa)

 

 3330

 

32000 (?)

 

Okänt

 
 
Accessibility Feedback