not available not available
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Basalcellskarcinom, översikt
   
sivusto123
Basalcellskarcinom, 40x
   
sivusto123
Basalcellskarcinom, 100x
   
sivusto123
Basalcellskarcinom, 200x
   
sivusto123
Iho
   

Basalcellskarcinom

Pilspetsarna pekar på lagret av basaliomceller i de tumorala cellöarna. Cellerna är små med lite cytoplasma. Kärnorna är hyperkromatiska. En del mitoser förekommer.
100x, H&E.


 
 
Accessibility Feedback