en fi se
not available not available not available
www.solunetti.fi
Framsida / Organpatologi / Hud / Basalcellskarcinom, översikt
bild

Basalcellskarcinom, översikt
   
Basalcellskarcinom, 40x
   
Basalcellskarcinom, 100x
   
Basalcellskarcinom, 200x
   
Iho
   

Basalcellskarcinom, basaliom

Snitt av hud med ett fibrintäckt sår (*). Under detta sår finns tumorala öar bestående av basaliomceller (pilspetsar). Dessa cellöar står i kontakt med basalcellagret i epidermis.
H&E.