not available not available not available
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Tubulo-villöst adenom, översikt
   
Tubulo-villöst adenom, 40x
   
Tubulo-villöst adenom, 200x
   
Paksusuoli
   

Tubulo-villöst adenom

Kärnorna i epitelet ligger i mångdubbla rader. Kärnorna varierar något i form och storlek. Mitoser förekommer i epitelet (pilspets).
200x, H&E.