not available not available not available
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Tubulo-villöst adenom, översikt
   
Tubulo-villöst adenom, 40x
   
Tubulo-villöst adenom, 200x
   
Paksusuoli
   

Tubulo-villöst adenom

Vid sidan av villusutskotten ser man tubulära körtlar (pilar). Också i dem ligger kärnorna i mångdubbla rader. I lamina propria mellan tubulerna förekommer inflammatorisk vävnad.
40x, H&E.