not available not available not available
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Tubulo-villöst adenom, översikt
   
Tubulo-villöst adenom, 40x
   
Tubulo-villöst adenom, 200x
   
Paksusuoli
   

Tubulo-villöst adenom

Snitt från tjocktarmen. Stjärnan (*) visar normal slemhinna. En stor tumör växer in mot lumen. Den täcks av långa fingerlika utskott eller villi (pil). Dessutom förekommer tubformade körtelstrukturer eller tubuli (pilspetsar). I lamina propria mellan tubuli finns inflammatorisk vävnad.
H&E.