not available not available
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Mastopati, översikt
   
sivusto123
Mastopati, 40x, A
   
sivusto123
Mastopati, 40x, B
   
sivusto123
Mastopati, 100x
   
sivusto123
Mastopati, 200x, A
   
sivusto123
Mastopati, 200x, B
   
sivusto123
Maitorauhanen
   

Mastopati

Mjölkkörtelgångarna har förstorats och de bildar cystor (*). Epitelet i körtelgångarna är delvis platt (pilspets) och delvis vågigt och hyperplastiskt (pil). Dessutom har den intra- och interlobulära bindväven ökat.
40x, H&E.


 
 
Accessibility Feedback