not available not available not available
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Levercirros, översikt
   
Levercirros, 40x, A
   
Levercirros, 40x, B
   
Levercirros, 40x, C
   
Levercirros, 200x
   
Maksa
   

Levercirros

En s.k. regenerativ nodul i levern. Nodulen omges av stora mängder bindväv, som färgats röd. Denna bindväv sträcker sig från ett portalområde till ett annat och dessutom in mot centralvenerna. Pilarna visar på gallgångar, som förekommer i ökat antal. Gallgångarna har kubiskt ytepitel.
40x, H&E