not available not available not available
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Levercirros, översikt
   
Levercirros, 40x, A
   
Levercirros, 40x, B
   
Levercirros, 40x, C
   
Levercirros, 200x
   
Maksa
   

Levercirros

Vid levercirros ökar antalet gallgångar (pilar) i portalområdena. Gallgångarna har kubiskt ytepitel. I detta portalområde förekommer dessutom inflammatoriska celler.
200x, H&E.