fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Levercirros, översikt
   
sivusto123
Levercirros, 40x, A
   
sivusto123
Levercirros, 40x, B
   
sivusto123
Levercirros, 40x, C
   
sivusto123
Levercirros, 200x
   
sivusto123
Maksa
   

Levercirros, maksakirroosi, liver cirrhosis

Levercirros är en långvarig leversjukdom, som har många orsaker. Typiskt för levercirros är att lobulstrukturen förstörs.

Histologiskt skiljer man mellan:
1. mikronodulär levercirros
2. makronodulär levercirros
3. en blandning and mikro- och makronodulär levercirros

Vid mikronodulär levercirros påträffas små knölar (noder) (< 3mm i diameter) på leverns yta.
Det är fråga om s.k. Laënnecis cirros, som framför allt förorsakas alkohol. Denna sjukdom kallas även skrumplever.

Vid makronodulär levercirros är knölarna över 3 mm i diameter och de skiljs från varandra av tjocka bindvävsstråk.

Levercirros leder bl.a. till följande komplikationer:
1. åderbråk i matstrupen
2. askites (bukvattensot)
3. leverkoma (coma hepaticum)

Levercirros kan också leda till levercancer eller hepatom.

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback