fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Lymfom, lymfooma, lymphoma

B-CELLSLYMFOM

Lymfom/leukemier utgående från förstadier till B-celler
•   B-lymfoblastlymfom/lymfoblastisk leukemi

Mogna B-cellslymfom
•   Kronisk lymfatisk B-cellsleukemi/småcelligt lymfom, (Leukemia, Lymphocytic, Chronic, Small-Cell)
•   Prolymfocytär B-cellsleukemi, (Leukemia, Prolymphocytic)
•   Lymfoplasmocytom
•   B-cellslymfom i mjältens marginalvävnad
•   Hårcellsleukemi
•   Plasmocytom, (Plasmocytoma)
•   Monoklonal gammopati, (Gammopathia monoclonalis)
•   Solitärt plasmocytom i ben
•   Extraossealt plasmocytom
•   Primär amyloidos
•   Tungkedjesjukdomar
•   Extranodulärt B-cellslymfom i marginalzon (MALT)
•   Nodulärt B-cellslymfom i marginalzon, (Lymphoma, Nodular) 
•   Follikulärt B-cellslymfom, (Lymphoma, Follicular)
•   Mantelcellslymfom, (Lymphoma, Mantle-Cell)
•   Diffust storcelligt B-cellslymfom, (Lymphoma, Large-Cell, Diffuse)
•   Mediastinalt storcelligt B-cellslymfom, (Lymphoma, Large-Cell, Mediastrinal)
•   Intravaskulärt storcelligt B-cellslymfom, (Lymphoma, Large-Cell, Intravascular)
•   Primärt effusionslymfom
•   Burkitts lymfom/leukemi

Prolifererande B-celler med osäker malignitet
•   Lymfomatoid granulomatos, (Lymphomatoid granulomatosis)
•   Polymorf, lymfoproliferativ förändring efter transplantation


T/NK-CELLSLYMFOM/-LEUKEMI

Lymfom/leukemier som utgår från förstadier till T-celler
•    T-lymfoblastiskt lymfom/T-lymfoblastisk leukemi

Lymfom/leukemier som utgår från mogna T-celler
Disseminerade leukemier (utbredda leukemier)
•    Prolymfocytär T-cellsleukemi
•    Granulär, lymfocytisk, storcellig T-cellsleukemi
•    Aggressiv NK-cellsleukemi
•    T-cellsleukemi/lymfom hos vuxna

T-cellslymfom i huden
•    Mycosis fungoides
•    Sézarys syndrom
•    Primärt anaplastiskt storcelligt T-cellslymfom i huden
•    Lymfomatoid papulos

Andra extranodulära T-cellslymfom
•    Extranodulärt NK/T-cellslymfom, nasal typ
•    T-cellslymfom, enteropatisk typ
•    T-cellslymfom, hepatocellulär
•    Subkutant T-cellslymfom av pannikulitär typ

Nodulära T-cellslymfom
•    Angioimmunoblastiskt T-cellslymfom
•    Perifert T-cellslymfom, ospecifikt
•    Anaplastiskt storcelligt T-cellslymfom

Lymfom av okänt ursprung och differentieringsgrad
•    Blastiskt NK-cellslymfom

HODGKINS LYMFOM
Nodulärt Hodgkins lymfom med mycket lymfocyter

Klassiskt Hodgkins lymfom
•    Klassiskt Hodgkins lymfom med noduler i bindväven
•    Klassiskt Hodgkins lymfom med olika typer av celler
•    Klassiskt Hodgkins lymfom med mycket lymfocyter
•    Klassiskt Hodgkins lymfom med få lymfocyter

 
 
Accessibility Feedback