not available not available
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Duktalt karcinom, översikt
   
sivusto123
Duktalt karcinom, 40x
   
sivusto123
Duktalt karcinom, 100x
   
sivusto123
Duktalt karcinom, 200x
   
sivusto123
Maitorauhanen
   

Duktalt karcinom

Bröstcancer. Atypisk vävnad med invasiva strängar och öar i bindvävsstroma. Ställvis bildar tumörvävnaden gånglika strukturer (*). Kärnorna varierar i form och storlek.
100x, H&E.


 
 
Accessibility Feedback