not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Fettinfiltration, översikt
   
sivusto123
Fettinfiltration, 40x
   
sivusto123
Fettinfiltrering, 200x
   
sivusto123
Sydänlihas
   

Fettinfiltration

Snitt från hjärta med betydande fettinfiltration. Mellan hjärtmusklerna syns fettvävnad (pilspetsar). I nedre delen av bilden är hjärtmuskelvävnaden normal (pil). Här ser man ingen fettvävnad.
H&E.

 
 
Accessibility Feedback