not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Hyperplasi, översikt
   
Hyperplasi, 40x
   
Hyperplasi, 200x
   
Hyperplasi, 400x
   
Lymfocyt
   
Imusolmuke
   

Hyperplasi

I folliklarnas stora germinala centra (*) finns många olika typer av celler. De germinala centra omges av en vall av små lymfocyter (#). Gränsen mellan de germinala centra och den omgivande vallen av små lymfocyter är mycket tydlig. 
200x, H&E.