not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Hyperplasi, översikt
   
Hyperplasi, 40x
   
Hyperplasi, 200x
   
Hyperplasi, 400x
   
Lymfocyt
   
Imusolmuke
   

Hyperplasi

De germinala centra (*) omges av en vall av små lymfocyter (#). Gränsen är mycket tydlig. Inne i det germinala centrumet förekommer centroblaster, som har stor kärna, och centrocyter, som har mindre kärna. Det finns rikligt med mitoser.
400x, H&E.