not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Hyperplasi, översikt
   
sivusto123
Hyperplasi, 40x
   
sivusto123
Hyperplasi, 200x
   
sivusto123
Hyperplasi, 400x
   
sivusto123
Lymfocyt
   
sivusto123
Imusolmuke
   

Hyperplasi

De germinala centra (*) omges av en vall av små lymfocyter (#). Gränsen är mycket tydlig. Inne i det germinala centrumet förekommer centroblaster, som har stor kärna, och centrocyter, som har mindre kärna. Det finns rikligt med mitoser.
400x, H&E.

 
 
Accessibility Feedback