not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Hyperplasi, översikt
   
Hyperplasi, 40x
   
Hyperplasi, 200x
   
Hyperplasi, 400x
   
Förstorad lymfknuta, översikt
   
Imusolmuke
   

Hyperplasi

Lymfknutans folliklar är välavgränsade, runda eller ibland något ovala och lätta att urskilja.
I deras stora germinala centra (*) finns många olika typer av celler. De germinala centra omges av en vall av små lymfocyter. Utanför folliklarna finns normal lymfatisk vävnad.
40x, H&E.