en fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
Framsida / Organpatologi / Kvinnliga könsorgan / Hyperplasi i livmoderslemhinna, översikt
klass 1

Hyperplasi i livmoderslemhinna, översikt
   
Hyperplasi i livmoder, 40x
   
Hyperplasi i livmoder, 100x
   
Kohtu
   

Hyperplasi i livmoderslemhinna

Skrapningsprov från livmoder. Redan den rikliga mängden vävnad i provet antyder endometrisk hyperplasi. Körtlarna i endometrium är på många områden förstorade och bildar blåsor (pilar). Ibland har körtlarna mycket smal lumen ("swiss cheese" - mönster). Ställvis förekommer blödningar (*). Tidigare kallades hyperplasia simplex för hyperplasia glandularis cystica.
H&E.