not available not available not available
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Hyperplasi i livmoderslemhinna, översikt
   
Hyperplasi i livmoder, 40x
   
Hyperplasi i livmoder, 100x
   
Kohtu
   

Hyperplasi i livmoder

Körtelepitelet är högt och ofta skenskiktat. Mitoser förekommer rikligt (pilspetsar). Stromat består ställvis av tättpackade spolformade celler med mitosfigurer.
100x, H&E.