fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Levercancer, översikt
   
sivusto123
Levercancer, 40x
   
sivusto123
Levercancer, 100x
   
sivusto123
Levercancer, 200x
   
sivusto123
Maksa
   

Levercancer, maksasyöpä, liver neoplasm

Leverkarcinom utvecklas vanligtvis i en redan skadad lever. Virushepatit, cirros och karcinogena ämnen ger ofta upphov till cancer.

 

 
 
Accessibility Feedback