not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Muskelatrofi, översikt
   
Muskelatrofi, 40x
   
Muskelatrofi, 100x
   
Muskelatrofi, 200x
   
Poikkijuovainen lihas
   

Muskelatrofi

Muskelvävnad med förtvinade muskelfibrer (pilar). Mängden bindväv har ökat.
40x, H&E.