not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Muskelatrofi, översikt
   
sivusto123
Muskelatrofi, 40x
   
sivusto123
Muskelatrofi, 100x
   
sivusto123
Muskelatrofi, 200x
   
sivusto123
Poikkijuovainen lihas
   

Muskelatrofi

Muskelfibrerna har förtvinat (pilar) och mängden bindväv har ökat. Kärnorna i muskelfibrerna är små och pyknotiska.
200x, H&E.


 
 
Accessibility Feedback