not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Muskelatrofi, översikt
   
Muskelatrofi, 40x
   
Muskelatrofi, 100x
   
Muskelatrofi, 200x
   
Poikkijuovainen lihas
   

Muskelatrofi

Muskelfibrerna har förtvinat (pilar) och mängden bindväv har ökat. Kärnorna i muskelfibrerna är mörka och pyknotiska.
100x, H&E.