fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
taso 1

sivusto123
Sikiön kives (rotta)
   
sivusto123
Sikiön munasarja (rotta)
   
sivusto123
Sikiön munasarja (ihminen)
   
sivusto123
Kivesten laskeutuminen
   

Kiveksen ja munasarjan erilaistuminen

Sukupuolirauhasten (kives eli testis, munasarja eli ovaario) somaattiset rakenteet ja sukupuolirauhastiehyet kehittyvät mesonefroksen viereen ja osin sen johdannaisina. Potentiaalisti kaksineuvoinen (dimorfinen,  biseksuaalinen) sukupuoliharjanne ilmaantuu mesonefroksen pintaan viikolla 4. Viikolla 6 havaitaan sukupuolirauhasjuosteissa sukupuoliriippuvaista erilaistumista. Kiveksen Sertolin solut sulkevat sukusolut pitkänomaisiin, yhtenäisen tyvikalvon ja sileälihastyyppisten myoidisolujen ympäröimiin kivesjuosteisiin (eng. testis cords). Mitoottisesti aktiivisten spermatogonioiden lukumäärä lisääntyy raskausviikkojen 6 ja 9 välillä arviolta 3000:sta 30 000:een. Kolmannen raskausjakson aikana niiden lukumäärä nousee noin 20 miljoonaan.  Poiketen kiveksistä, munasarjajuosteiden epäyhtenäinen verkosto säilyttää yhteyden pintaepiteeliin. Kiveksissä yhteyden katkaisee sileälihaskudoksinen kiveksen valkokapseli (tunica albuginea testicularis). Arvellaan, että naarailla mesonefros erittää meioosia stimuloivaa tekijää, mikä aiheuttaa oogonioiden siirtymisen meioosin ensimmäiseen jakoon viikolla 18. Vain murto-osa meioosin profaasi-vaiheeseen (eng. dictyate phase) pysähtyneistä oosyyteistä säilyy murrosikään saakka. Alkumunarakkuloissa eli primordiaalifollikkelissa oosyyttiä verhoaa yksi granuloosasolukerros. Kiveksessä Sertolin solut estävät meioosin käynnistymisen ennen murrosikää.

Kiveksen (a) ja munasarjan (b) rakenteellinen erilaistuminen (ihmisen sikiö, viikko 7)

1 = kivesjuosteet, joissa epiteliaaliset Sertolin solut ovat sulkeneet siittiöiden kantasolut (spermatogoniot) tyvikalvon ympäröimiin kivesjuosteisiin

2 = kivesverkko, joka muodostuu kivesjuosteiden yhtyessä mesonefrostubuluksiin

3 = mesonefrostiehyt (Wolffin tiehyt), joka erilaistuu mm. lisäkivestiehyeksi

TA = kiveksen valkokapseli muodostuu välimesodermisolujen erilaistuessa sidekudossoluiksi ja  sileäksi lihaskudokseksi.

4 = ovaariossa ei muodostu pitkänomaisia juosterakenteita, koska epiteliaaliset granuloosasolut sulkevat yksittäiset munasolujen esiasteet (oogoniat) jo varhain erillisiksi primordiaalifollikkeleiksi. Näistä valtaosa siirtyy munasarjan pintaosiin.

5 = androgeenien puuttuessa, tyttöalkion mesonefrostubulukset ja mesonefrostiehyt surkastuvat

6 = koska munasarja ei tuota anti-Müllerian hormonia, jatkuu paramesonefrostiehyen kehitys mm. munanjohtimeksi.

 

 
 
Saavutettavuusseloste