fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
Etusivu polku Ihmisyksilön kehitysbiologia
taso 1

Ihmisyksilön kehitysbiologia

Ihmisyksilön kehitys alkaa, kun miehen siittiösolu hedelmöittää naisen munasolun. Nämä sukusolut, ns. gameetit, muodostavat hedelmöityksessä yhden solun, tsygootin, joka alkaa jakaantua melko nopeasti hedelmöityksen jälkeen. Ihmisen kehittyminen yksisoluisesta tsygootista monisoluiseksi ihmisyksilöksi on tapahtumasarja, joka tapahtuu useissa vaiheissa ja kestää ajallisestikin melko pitkään, eli noin yhdeksän kuukautta.

Varsinaista hedelmöitymistä kuitenkin edeltää suuri joukko muita tapahtumasarjoja, jotka valmistelevat itse hedelmöitystä. Sekä miehen että naisen sukusolut käyvät läpi pitkän sarjan muutoksia, jotka muuttavat ne geneettisesti ja ilmiasultaan kypsiksi, hedelmöittymiskykyisiksi gameeteiksi.  Sen jälkeen gameettien pitää vapautua sukupuolirauhasista ja siirtyä munanjohtimen alkupäähän, missä hedelmöittyminen normaalisti tapahtuu. Lopuksi hedelmöittyneen munasolun täytyy päästä kohtuun kiinnittyäkseen siellä kohdun limakalvoon, joka on valmistautunut ravitsemaan sitä.

Kaikki edellä kuvatut tapahtumat edellyttävät gameettien ja aikuisen kehon välisiä vuorovaikutuksia, joiden viestinvälityksessä ja toiminnan säätelyssä vanhempien hormonaalisella toiminnalla on keskeinen rooli.

 
 
Saavutettavuusseloste