fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
taso 1

Raajojen kehittyminen

Koska raajan kehitys on yhteydessä somitogeneesiin eli paraksiaalisesta mesodermista muodostuvien alkujaokkeiden (somiittien) syntyyn, käynnistyy yläraajan kehitys kaulasomiittien (nikamien C5-C8) tasolla päivänä 24, mutta alaraajan kehitys lannesomiittien (nikamien L3-L3) tasolla vasta päivänä 28. Siihen, kehittyykö raaja-aiheesta ala- vai yläraaja, vaikuttavat mesodermaalisessa solukossa ekspressoituvat T-box-geenit (Tbx4 ja Tbx5) ja HOX-geenit. Raajan lihaksia muodostava mesenkyymisolukko on peräisin somiittien myotomeista, sidekudos ja luusto lateraalilevymesodermista.

Raajan kehitys käynnistyy aksiaalisen ja/tai paraksiaalisen mesodermisolukon tuottaman FGF-10 -kasvutekijän vaikutuksesta, joka indusoi vastaavalle korkeudelle pintaektodermiin paksunnoksen eli raajasilmun kärkiharjanteen (AER, apical ectodermal ridge). Kärkiharjanne tuottaa FGF-8 -kasvutekijää, joka vastavuoroisesti ohjaa alla olevan mesenkyymin erilaistumista. Jos jokin edellä mainituista signalointitekijöistä ja/tai retinoidihapposignalointi estetään, estyy raajan kehitys.


Raajan aiheet 13 vuorokauden ikäisessä rottasikiössä. Raajan lihaksia muodostava solukko (L) on peräisin neuraaliputken (N) lähistöllä sijaitsevista somiiteista (S).  * = raajan kasvua ja erilaistumista ohjaava epiteliaalinen kärkisilmu. A = aortta;  G, välimesodermista kehittyvät sukupuolirauhaset ja mesonefros

 
 
Saavutettavuusseloste