fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
Etusivu polku Ihmisyksilön kehitysbiologia polku Istukan ja sikiökalvojen kehittyminen
taso 1

sivusto123
Kohdun limakalvoon uppoutuminen
   
sivusto123
Vesikalvon, alkiolevyn ja ruskuaispussin muodostuminen
   
sivusto123
Suonikalvon ja istukan verenkierron muodostuminen
   
sivusto123
Istukan perusrakenne
   

Istukan ja sikiökalvojen kehittyminen

Kahden ensimmäisen elinviikon aikana alkion solut saavat ravintonsa ja poistavat aineenvaihduntatuotteet diffuusion avulla. Uteroplasentaalista verekiertoa välittävän suonikalvon ja muiden istukan osien kehitys käynnistyy päivänä 9. Istukan perusrakenne saavutetaan kolmannen raskausviikon lopulla.

 

Suonikalvo ja istukan muodostus

Alkion trofoblastisolut ja ekstraembryonaalinen mesodermi muodostavat istukan sikiönpuoleisen osan, joka koostuu suonikalvolevystä (eng. chorionic plate) ja pensassuonikalvosta (chorion frondosum). Kohdun limakalvo (endometrium) muodostaa istukan äidinpuoleisen osan eli  katokalvon (decidua). Trofoblastisolukon erilaistuminen on pääosin siittiön (paternaalisen) genomin ohjaamaa. Paternaalisen genomin yliedustus voi ilmetä nk. rypäleraskautena (moola hydatinosa), jossa ihmisen istukkahormonia (hCG) tuottava pensassuonikalvosto kasvaa voimakkaasti, mutta varsinaisen alkion kasvu taantuu. 
 
Saavutettavuusseloste