fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
taso 1

Sukupuolielinten kehittyminen

Alkuitusolut

Sukusolujen esivaiheet eli alkuitusolut (eng. primordial gem cells; PGCs) eriytyvät alkeisuurteen loppuosan epiblastista, sijoittuvat alkusuolen takaosan ja ruskuaispussin vaihettumisvyöhykkeen endoteeliin, mistä ne viikoilla 4-5 vaeltavat suoliliepeen (mesenterium) kautta mesonefroksen pinnalle muodostuneeseen sukupuolirauhasharjuun (eng. gonadal ridge). Alkuitusolujen vaellusreitin määrää soluväliainekoostumus. Vaelluksen aikana ja myöhemmin sukuopuolirauhasharjanteessa somaattiset solut tuottavat alkuitusolujen eloonjäämistä ja jakaantumista edistäviä, c-kit -reseptorin välityksellä toimivia, STEEL- ja SCF (stem cell factor)- kasvutekijöitä.

Alkuitusolut (punaiset) vaeltavat (nuolet) ruskuaispussin seinämästä kohti välimesodermista erilaistuneita sukupuolirauhasaiheita, missä ne päätyvät sukupuolirauhasjuosteisiin. Viikot 3-5.

A = ruskuaispussitiehyt

B = rakkokalvon tiehyt

C = suoli

1 = sukupuolirauhasharju

2 = mesonefros

3 = suolilieve

4 = selkäaortta

5 = mesonefroksen nefroni, joka on yhteydessä mesonefrostiehyeeseen (W = Wolffin tiehyt)

6 = mesonefroksen ulkopinnan painaumana puodostunut paramesonefrostiehyt (Müllerin tiehyt)

 

 
 
Saavutettavuusseloste