fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
taso 1

Kasvot

Suurin osa kasvojen alueen mesenkyymistä on peräisin hermostopienasta. Kasvojen kehitys ajoittuu viikoille 4-10. Nenä ja huulet kehittyvät viidestä suukuopan (stomodeum) ympärille muodostuvasta epiteelin verhoamasta mesenkymaalisesta kohoumasta (pariton otsa-nenäkohouma, kaksi yläleuankohoumaa, kaksi alaleuankohoumaa). Ylä- ja alaleuankokoumat ovat ensimmäisen nielukaaren (kiduskaaren) johdoksia, otsa-nenäkouma kasvaa hermostoputken edessä sijaitsevasta mesenkyymistä. Aivorakkula indusoi otsa-nenäkohouman sivunurkkiin heajuepiteeliä mudostavat nenäplakoidit, joiden keskelle ilmaantuvasta painaumasta kehittyvät sierainaukot. Ylähuuli muodostuu viikoilla 6-7, kun sierainaukkojen keskiviivan puoleiset osat yhtyvät yläleuanulokkeisiin. Yhtymäkohtaan muodostuu nenäontelon väliseinä (septum nasale) ja sen alapuolelle ylähuulivako (philtrum). Samaan aikaan yhtyvät alaleuanulokkeet.

Suulaki muodostuu kolmesta aiheesta. Yläleuan etuosa muodostaa kolmiomaisen primaarisen suulaen. Viikoilla 8-9 yläleuanulokkeiden reunoille muodostuneet pitkänomaiset parilliset suulakipoimut kasvavat kielen ohjaamina kohti primaarista suulakea ja nenän väliseinää, missä ne yhtyvät ja muodostavat kovan suulaen rustoisen aiheen. Pehmeän kitalaen mesenkyymisolut muodostavat lihaskudosta.

Kasvoja muodostavat aihiot yhtyvät viimeistään viikolla 10, mutta varsinkin huuli- ja suulakihalkiot ovat suhteellisen yleisiä kehityshäiriöitä. Kasvojen alueen kehitystä säätelee suuri joukko geenejä, mukaanlukien endoteliini,  Msc-, Dlx ja Shh. Niiden mutaatiot aiheuttavat leukojen ja hampaiden kehityshäiriöitä.

Kasvojen rakenteet kehittyvät keskiviivassa yhteenkasvavista kasvokohoumista. Kehitys käynnistyy viikolla 4.

E = silmä

1a = yläleukakohouma, ensimmäisen kiduskaaren yläosan johdannainen

1b = alaleuankohouma, ensimmäisen kiduskaaren alaosan (Meckelin rusto) johdannainen

1c = yhteenkasvaneet alaleuankohoumat

1d = suukuoppa

a = keskinenäuloke

b = sivunenäuloke

Nenäulokkeiden väliin jää sierainaukko. Ylähuulivako muodostuu keskinenäulokkeiden yhtyessä.

 

 
 
Saavutettavuusseloste