fi not available
1 2 3
www.solunetti.fi
taso 2

sivusto123
Fagosyytit
   
sivusto123
Immunostimulantit
   
sivusto123
Yleinen immuunivaste
   

Yleinen immuunivaste

Mikrobeissa esiintyvät erilaiset immunostimulantit esiintyvät tyypillisesti erilaisina toistuvina jaksoina (pathogen-associated molecular patterns, PAMPs), joiden tunnistamiseen elimistön tietyt reseptorityypit (pattern recognition receptors) ovat erikoistuneet. Näihin reseptoreihin lukeutuvat veren komplementtijärjestelmän proteiinit sekä isäntäsolun kalvoihin sitoutuneet reseptorit (mm. TLR-reseptorit, Toll-like receptors, NOD-proteiinit). 

Nisäkkäillä yleisen immuunivasteen laukaisevista reseptoreista suurin osa kuuluu TLR-reseptoriperheeseen. TLR-reseptorit ovat solukalvolla tai solun sisäisillä kalvoilla esiintyviä transmembraaniproteiineja, joita esiintyy erityisesti makrofagien, dendriittisolujen ja neutrofiilien solukalvolla samoin kuin hengitysteiden ja suolen epiteelisolujen pinnalla. Nisäkkäillä TLR-reseptorien aktivoituminen saa solussa aikaan signaalikaskadin, joka johtaa lukuisten geenien transkriptioon sekä adaptiivista immuunivastetta välittävien solujen aktivoitumiseen.

Toiminnaltaan TLR-reseptorien kaltaisia mutta ligandispesifisyydeltään TLR-reseptoreista poikkeavia ovat solun sisäiset NOD-proteiinit, jotka tunnistavat mm. bakteerien soluseinän rakennemolekyylejä. Sekä TLR- että NOD-reseptoriperheillä on pitkä evolutiivinen historia, mikä viittaa niiden tärkeään merkitykseen yleisen immuunivasteen toiminnassa.

 
 
Saavutettavuusseloste