fi not available
not available 2 not available
www.solunetti.fi
taso 2

Sytotoksiset T-solut

Sytotoksiset T-solut suojaavat elimistöä solunsisäisiä patogeenejä vastaan. Aktivoiduttuaan antigeeniä esittelevän solun toimesta sytotoksinen T-solu tunnistaa vieraan antigeenin kohdesolunsa pinnalla. TC-reseptorien kasautuminen yhdessä muiden avustavien reseptorien, adheesiomolekyylien ja signaalivälitysproteiinien kanssa muodostaa T-solun ja kohdesolun välille immunologisen synapsin, jonka avulla T-solu pystyy kohdentamaan aktivaationsa ainoastaan kohdesoluun.

Sytotoksinen T-solu voi aiheuttaa kohdesolunsa apoptoosin kahdella eri tavalla: perforiinivälitteisesti tai Fas-välitteisesti. Perforiinivälitteisessä apoptoosissa aktivoitunut T-solu vapauttaa eksosytoottisesti eritysvesikkeleistään perforiinia, joka muodostaa transmembraanikanavia kohdesolun pinnalle. Kanavien kautta soluun siirtyy proteolyyttisiä entsyymejä, jotka aktivoivat proapoptoottisia entsyymejä, jotka puolestaan käynnistävät  apoptoosin. Fas-proteiinivälitteisessä apoptoosissa T-solun pinnalla ilmennettävä homotrimeerinen Fas-ligandi sitoutuu kohdesolun pinnan Fas-reseptoriproteiiniin, joka aktivoituu. Fas-proteiinin aktivoituminen johtaa sytosolisen prokaspaasi-8:n aktivoitumiseen ja proteolyyttisen kaspaasikaskadin käynnistymiseen, jonka seurauksena kohdesolu ajautuu apoptoosin.

 

 

 
 
Saavutettavuusseloste