not available fi not available
not available 2 not available
www.solunetti.fi
Etusivu / Imukudos / Immuunipuolustus / Adaptiivinen immuunivaste / Lymfosyyttien aktivaatio / Signaalinvälitysreitit lymfosyyttien aktivaatiossa
taso 2

Viestinvälitys
   

Signaalinvälitysreitit lymfosyyttien aktivaatiossa

Kun dendriittisolu aktivoi T-solun tai TH-solu aktivoi B-solun, reseptorien kautta soluun saapuvat signaalit välittyvät solukalvolta sytoplasmaan tyrosiinikinaasien (mm. Src- ja Tec-proteiinikinaasiperheiden) kautta. Ligandin sitoutuminen solupinnan antigeenireseptoriin saa aikaan tyrosiinikinaasimolekyylien kerääntymisen solukalvon sisäpinnalle. Tapahtumaa saattaa nopeuttaa aktivoituneiden reseptoreiden siirtyminen solukalvon lipidilautoille (lipid rafts).

Tyrosiinikinaasien aktivaatio johtaa erilaisten tapahtumien kaskadiin ja useiden signaalinvälitysreittien aktivaatioon. Signaalinvälitysreittien toiminta johtaa lopulta lukuisten transkriptiotekijöiden (mm. NF-κB ja NFAT) aktivoitumiseen, minkä seurauksena puolestaan käynnistyy lukuisten, normaalisti lepäävissä T- tai B-soluissa inaktiivisten geenien transkriptio.

Aktivoituneiden lymfosyyttien tuottamat ja erittämät sytokiinit ovat tärkeitä ekstrasellulaarisia signaaleja. Ne aktivoivat JAK-STAT - signaalinvälitysreitin, joka toimii ilman toisiolähettiä. JAK toimii sytoplasmisena tyrosiinikinaasina, joka fosforyloi transkriptiofaktorina toimivan STAT-molekyylin tyrosiinitähteitä. Fosforyloituneet STAT-molekyylit muodostavat dimeerejä, jotka siirtyvät sytoplasmasta tumaan ja sitoutuvat spesifisiin DNA-sekvensseihin kuten ISRE:en (interferon-stimulated response element) geenien säätelyalueella.