fi not available
not available 2 not available
www.solunetti.fi
taso 2

sivusto123
Autoimmuunisairaudet
   

Regulatoriset T-solut

Regulatoriset T-solut muodostavat vajaa 10 % elimistön T-solupopulaatiosta. Ne tunnistettiin alun perin lymfosyyttien toimintaa vaimentavina soluina, ja niitä kutsuttiinkin suppressori-T-soluiksi. Regulatoriset T-solut vaimentavat auttaja- ja sytotoksisten T-solujen reaktiivisuutta elimistön omia kudoksia kohtaan ja hillitsevät liiallisia T-solureaktioita kroonisissa infektioissa. Täten ne ehkäisevät kudosvaurioiden muodostumista sekä osallistuvat immunologisen toleranssin kehittymiseen.

Regulatoristen T-solujen erilaistuminen on riippuvaista FOXP3-geenistä, joka tuottaa transkriptiotekijä Foxp3:ta. Mikäli geenin toiminta estetään esim. hiiressä tai ihmisessä, regulatoristen T-solujen tuotanto estyy, ja vastasyntyneelle kehittyy useisiin elimiin vaikuttava fataali autoimmuunisairaus (IPEX). Toistaiseksi on epäselvää, kuinka regulatoriset T-solut ehkäisevät efektori-T-solujen tai dendriittisolujen toimintaa, mutta vaikutuksen uskotaan osaltaan välittyvän tiettyjen sytokiinien (TGFβ ja IL-10) kautta.

 
 
Saavutettavuusseloste